RT/RW

NO.NAMAJABATAN
KETUA RW 01 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RW 02 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RW 03 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RW 04 DUSUN CITULANG
KETUA RW 05 DUSUN CITULANG
KETUA RW 06 DUSUN CUKANGUNCAL
KETUA RW 07 DUSUN CUKANGUNCAL
KETUA RW 08 DUSUN SUKAWENING
KETUA RW 09 DUSUN SUKAWENING
KETUA RT 01 RW 01 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 02 RW 01 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 03 RW 01 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 04 RW 02 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 05 RW 03 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 06 RW 03 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 07 RW 03 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 08 RW 01 DUSUN CIKALAGEN
KETUA RT 01 RW 04 DUSUN CITULANG
KETUA RT 02 RW 04 DUSUN CITULANG
KETUA RT 03 RW 05 DUSUN CITULANG
KETUA RT 04 RW 05 DUSUN CITULANG
KETUA RT 01 RW 06 DUSUN CUKANGUNCAL
KETUA RT 02 RW 06 DUSUN CUKANGUNCAL
KETUA RT 03 RW 07 DUSUN CUKANGUNCAL
KETUA RT 04 RW 07 DUSUN CUKANGUNCAL
KETUA RT 01 RW 08 DUSUN SUKAWENING
KETUA RT 02 RW 08 DUSUN SUKAWENING
KETUA RT 03 RW 08 DUSUN SUKAWENING
KETUA RT 04 RW 09 DUSUN SUKAWENING
KETUA RT 05 RW 09 DUSUN SUKAWENING
KETUA RT 06 RW 09 DUSUN SUKAWENING